Vi tæller nu 0 transaktioner!

Få omfattende indsigt i det danske transaktionsmarked

ReData indsamler og validerer data, som giver brugeren dyb indsigt i det danske kommercielle ejendomsmarked.

forsidebilldede.JPG

Få stor indsigt om handlede erhvervsejendomme

Se afkast og prisspecifikation på valgte handler

Søg på transaktioner

Gem relevante handler

Download handler

Danmarks største database

Sådan fungerer det

ReData indsamler information om ejendomstransaktioner, som vores brugere kan tilgå via ReData's platform.

Komplet Overblik

På vores platform kan du følge udviklingen i transaktionsvolumen, se hvilke områder investorerne foretrækker samt følge fordelingen af dansk og udenlandsk kapital.

Dybdegående Information

ReData giver dig muligheden for at dykke ned i de enkelte handler. ReData's medarbejdere er kvalificerede ejendomsfolk, som validerer alt data om ejendomstransaktionerne, så du bliver præsenteret for validt og troværdigt data.

Data baseret på dine behov

ReData indeholder flere moduler om ejendomsdata, og du kan frit sammensætte de moduler, som passer til dig og din virksomheds behov. Kontakt os gerne for en uddybende snak om jeres behov.

transaktionsdatabasen   forside.JPG

Transaktionsdatabasen

ReData´s primære modul er transaktionsdatabasen. Databasen indeholder alle informationer som ReData har tilgængelig om hver enkelt ejendomstransaktion, herunder køber, sælger, areal, pris, afkast osv.

Transaktionsdatabasen kan f.eks. bruges til at søge sammenligningshandler til underwriting af en forestående ejendomstransaktion. Ved at se alle informationer om en transaktion sikrer det dig det bedst mulige grundlag i forhandlinger, analyser eller præsentationer.

Transaktionsdatabasen giver dig mulighed for at søge direkte på en adresse samt køber, sælger, ejendomsnavn mv. Vi ved at den specifikke ejendomsanvendelse er relevant for dit arbejde, hvorfor det også er muligt at søge direkte efter studieboliger, OMK-ejendomme, dagligvarebutikker, et lokalt supermarked, undervisning osv. På den måde kan du finde de mest relevante sammenlignelige ejendomshandler til dit arbejde.

Efter du har fundet det du søger, har du mulighed for at downloade en liste med dine gemte handler til dit videre arbejde.

investorliste (analyse)   forside.JPG

Investorliste

Få et overblik over de største og mest aktive købere og sælgere på det danske ejendomsmarked. Du kan undersøge hvilke ejendomssegmenter og geografiske områder, der har den største transaktionsvolumen.

Investorlisten giver også et overblik i transaktionsvolumen over tid fordelt på ejendomssegmenter, investortyper og geografisk placering.

Ønsker du at lære mere om ReData?

Begynd din gratis prøveperiode i dag