Om os

ReData indsamler og validerer data som igennem vores platform giver brugeren dyb indsigt i det danske transaktionsmarked.

Om ReData

Transaktionsdata er nu tilgængeligt for alle

Real Estate Data indsamler og validerer data, og det er blevet til en platform af omfattende viden og indsigt om det danske transaktionsmarked, som vores brugere kan gøre brug af. Vores målsætning er at gøre ejendomsdata tilgængelig for alle aktører på det professionelle ejendomsmarked, så alle aktører fremadrettet kan træffe beslutninger på oplyste og velunderbyggede grundlag.

ReData er målrettet de professionelle ejendomsaktører indenfor alle brancher, som bruger transaktionsviden i deres arbejde.

ReData udspringer af erhvervsmæglere fra Red Property Advisors, som har indgående og omfattende kendskab til det danske ejendomsmarked. Denne erfaring bruges til kvalitetssikring af ejendomshandler, hvilket betyder, at den viden der tilgås på ReData lever op til de samme standarder, som data og sammenligningshandler leveret af en traditionel erhvervsmægler.

Vores medarbejdere tracker alle tilgængelige ejendomstransaktioner, validerer informationen og indsamler informationer fra relevante parter, så du kan anvende vores platform med vished om, at alle data er valide.

Mød teamet bag

Her kan du møde vores kompetente medarbejdere, som sammen danner teamet bag ReData.

Ønsker du at lære mere om ReData?

Kontakt os for en prøveadgang idag