Persondatapolitik

Ved brug af ReDatas hjemmeside og nyhedstjenester

1. INDLEDNING

I det følgende kan du læse ReDatas politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på ReDatas hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på ReDatas hjemmeside eller tilmelder dig ReDatas nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er ReDatas cookiepolitik desuden gældende. Du kan læse cookiepolitiken her.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte ReDatas hjemmeside eller nyhedstjenester.

ReData værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

ReData betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

ReData
Amaliegade 3, 5.
1256 København K

CVR-nr.: 42 63 61 69
Telefon: 81 88 44 42
E-mail: redata@redata.dk

2. REDATAS INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

ReDatas behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. ReData gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som ReData ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. ReData indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på ReDatas hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

1.     Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”

2.     Hvilken browser du bruger

3.     Hvilken ip-adresse du har

4.     Eventuelt hvilket brugernavn du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på ReDatas hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig, behandler ReData personoplysninger om dig. Vi indsamler data når du tilmelder dig en event, bruger kontaktformularer, indsender en applikation ved brug af vores website eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger:

·        Navn

·        E-mailadresse

·        Firma/arbejdsplads

4. FORMÅLET MED INDSAMLINGEN OG OPBEVARINGSPERIODE

ReData indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende nyhedsmails, invitationer til events mv.

ReData opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt ReDatas nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter ReData dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger videregives til tredjemand i forbindelse med markedsføring af nyheder eller relevante ejendomme på nettet og de sociale medier, herunder Google, LinkedIn, Facebook og Instagram.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. BRUG AF DATABEHANDLERE

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet ReData. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra ReData og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik eller cookiepolitik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som ReData selv.

7. SIKKERHED OMKRING DINE PERSONOPLYSNINGER

ReData behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. RET TIL INDSIGT I DINE PERSONOPLYSNINGER, MULIGHED FOR SLETNING OG KLAGEADGANG

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger ReData behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til ReData ved at skrive til denne e-mailadresse: redata@redata.dk Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet ReData i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte ReData på e-mail: redata@redata.dk.