Artikel 48% af transaktionsvolumen i Danmark sker i selskabshandler

ReData har analyseret mere end 4.000 handler gennemført i de seneste 18 måneder. Konklusionen er, at 6% af handlerne gennemføres som selskabshandler, men de udgør hele 48% af den samlede transaktionsvolumen.

2022 07 03 graf Transaktionsstruktur graf S3 (002)
Ny analyse fra ReData (Juli 2022).

ReData har analyseret mere end 4.000 handler gennemført i de seneste 18 måneder. Konklusionen er, at 6% af handlerne gennemføres som selskabshandler, men de udgør hele 48% af den samlede transaktionsvolumen.

”Det er almindelig kendt, at selskabshandler primært anvendes i de større ejendomstransaktioner, men nu kan vi levere helt præcise tal på, hvordan andelen af selskabshandler versus skødehandler fordeler sig afhængig af handlens størrelse”, udtaler Mathias Fast Lambertsen fra ReData.

Når handlerne overstiger 250 mio. kr., så gennemføres 65% af alle handler som selskabshandler. Det giver parterne mulighed for at overdrage en eventuel udskudt skat i selskabet og samtidig spare en tinglysningsafgift på 0,6% af købesummen, hvilket kan opveje de højere handelsomkostninger der er forbundet med en selskabshandel.

”Vi kan i vores database se, at den samlede transaktionsvolumen, der er gennemført som selskabshandel, udgør 69 mia. kr. Det forhold, at der sandsynligvis bliver indført lagerbeskatning af fast ejendom ultimo 2022 vil dog ikke umiddelbart medføre færre selskabshandler, idet de ejendomsselskaber, som allerede har udskudt skat på balancen, fortsat vil være attraktive at handle i selskabsform efter 2022”, siger Mathias Fast Lambertsen.

Ønsker du at lære mere om ReData?

Begynd din gratis prøveperiode i dag.