Artikel Hvilket ejendomssegment har de største prisafslag?

Baseret på 528 transaktioner i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022 indenfor bolig, industri, kontor og retail har ReData analyseret, hvor store prisafslag der er givet i forhold til udbudsprisen.

Afslag 1 til hjemmeside
Tallene er baseret på 528 transaktioner i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022 (Maj 2022).

Baseret på 528 transaktioner i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022 indenfor bolig, industri, kontor og retail har ReData analyseret, hvor store prisafslag der er givet i forhold til udbudsprisen. Af de 528 handler er der givet afslag i 81% svarende til 426 handler og kun i 38 handler er ejendommen solgt til udbudsprisen.

Ikke overraskende er boligudlejningsejendomme det segment, som har haft det laveste afslag med 7,1% i gennemsnit, hvor kontor har haft de største prisnedslag på hele 13,9%.

Ikke alt sælges med afslag!

Ud af de 528 handler var der faktisk 64 ejendomme, som blev handlet til højere priser end udbudsprisen. Ofte er overprisen 2-5%, men i 8 transaktioner var overprisen helt oppe på 12-33%.

I ReData kan du se udbudsprisen og handelsprisen under fanen ”investeringsdata”.

Ønsker du at lære mere om ReData?

Begynd din gratis prøveperiode i dag.