8,4 mia. kr. blev der handlet for i Q1 2023 men...

Måske du har læst nyheden omkring transaktionsvolumen for Q1 er opgjort til 12,2 mia. og undret dig over hvorfor ReData i samme periode har en volumen på 8,4 mia.

ReData indsamler aktiviteten for investeringsejendomme og vi filtrerer bestemte ejendomstyper samt købertyper fra, mens andre aktører i markedet registrerer alle handlede ejendomme hvor køber er en virksomhed.

Frasorterede erhvervshandler

- Handler < 0,5 mio.

- Landbrugsejendomme

- Privatboliger (hvor køber er en virksomhed)

- Familieoverdragelser, interne handler eller anden overdragelse

- Selskabshandler med forkert handelstidspunkt

På ReData forsøger vi at registrere handlerne på det tidspunkt hvor der er indgået en ubetinget aftale parterne imellem, uagtet at overdragelsen først finder sted på et senere tidspunkt. Denne dato er oftest længe før ejerskiftet registreres på CVR.

Undersøg selv tallene i vores Analysemodul.